آشنایی با دستگاه بافت فرش

فرش های ماشینی از زمانی که دستگاه بافت فرش تولید شد، وارد بازار فرش و قالی شدند. در حقیقت برای فرش‌های ماشینی دار قالی دیگر جوابگو نیست. در گذشته و زمانی که خبری از فرش های ماشینی نبود، تمام فرش ها بر روی دار قالی تهیه می شدند.
پس با وبلاگ جانان کارپت همراه باشید (بیشتر…)

بیشتر بخوانید