وزن فرش ماشینی چگونه محاسبه می شود

اهمیت تعیین وزن فرش ماشینی

تعیین وزن فرش ماشینی نکته ای است که باید آن را در قالب سوال زیر مطرح کنیم، وزن فرش ماشینی چگونه محاسبه می شود؟ این سوال شما را با مساله بسیار مهمی آشنا خواهد کرد و نکات مهمی در این زمینه را برای شما مطرح خواهد کرد. تعیین وزن فرش ماشینی به این دلیل اهمیت دارد که شما را برای یافتن نمونه مناسب تری از فرش های ماشینی یاری خواهد کرد. وزن فرش ماشینی چگونه محاسبه می شود؟ و این نکته ای است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. قبل از صادرات فرش های ماشینی حتما باید به این سوال پاسخ دقیقی داده شود، وزن فرش ماشینی چگونه محاسبه می شود؟ در این صورت شما باید به دنبال تعیین وزن دقیق فرش های ماشینی برای ارسال آن ها به سایر کشورها باشید. از این رو تعیین وزن این فرش ها اهمیت زیادی پیدا می کند. افزایش وزن فرش و تراکم آن ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت فرش مورد نظر خواهد داشت.

نحوه تعیین وزن فرش ماشینی

قبل از رسیدن به این پاسخ که وزن فرش ماشینی چگونه محاسبه می شود، باید آن را به دقت بررسی کرد و عوامل موثر بر تعیین وزن فرش های ماشینی را نیز بررسی نمود.

عوامل زیادی در تعیین وزن فرش ماشینی موثر می باشند و می توان به صورت خلاصه به این موارد اشاره کرد:

یکی از این عوامل می تواند تعداد شانه یا تراکم فرش باشد که بر وزن تقریبی فرش تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. الیافی که در بافت فرش بکار رفته اند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند و در تعیین وزن دقیق فرش نقش بسیار زیادی خواهند داشت.

به نظر شما با چه ملاک های دیگری در وزن فرش ماشینی محاسبه می شود؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه شوید. ابعاد فرش می تواند در تعیین وزن فرش ماشینی بسیار مهم باشد. در واقع اندازه و سایز فرش تاثیر مستقیمی در تعیین وزن فرش  های ماشینی خواهد داشت. ارتفاع نخ خاب هم از دیگر عواملی می باشد که تاثیر بسیار زیادی در تعیین وزن فرش های ماشینی خواهد داشت. واقعیت این است که برای تعیین وزن فرش های ماشینی در ابتدا عواملی که تا به این جا به آن اشاره شده را بررسی می کنند و پس از تعیین میزان آن ها وزن نهایی فرش های ماشینی را به دست می آورند. بافت فرش در تعیین وزن آن بسیار مهم می باشد، برخی بافت ها به صورت ذاتی وزن فرش را بیش تر می کنند و برخی بافت ها سبب کم تر شدن وزن فرش ها می شوند.

پس این عامل را می توان در تعیین وزن فرش بسیار جدی و مهم دانست. جنس فرش ها هم از دیگر عواملی است که در تعیین وزن دقیق فرش ها اهمیت دارد و این عامل با بافت آن ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت. تراکم موجود در فرش ها به صورت طولی و عرضی می باشد و شما را در تعیین وزن آن راهنمایی خواهد کرد.

تراکم عرضی در فرش را به تعداد گره های موجود در فرش جانان که در عرض فرش قرار گرفته است، می گویند.

تراکم طولی در فرش هم به تعداد گره های موجود در فرش جانان در طول فرش گفته می شود. مجموعه این گره ها در نهایت تراکم مشخصی از فرش را تشکیل می دهد که وزن واقعی فرش های ماشینی را تشکیل می دهد. البته این عامل به تنهایی تعیین کننده وزن این فرش ها نیست و مجموعه ای از عوامل برای پاسخ گویی به این سوال که وزن فرش ماشینی چگونه محاسبه می شود، در نظر گرفته می شوند. در این مطلب به این سوال پاسخ دادیم که وزن فرش ماشینی چگونه محاسبه می شود و تمامی عوامل مهم در آن را بررسی کردیم.