سایز و نقش سفارشی

دستگاههای تولید فرش ماشینی به طور معمول فرش را در سایزهای استاندارد تولید می کنند.
سایز های استاندارد عبارتند از:
  ۱.۵×۱
  ۲.۲۵×۱.۵
  ۳×۲
  ۳.۵×۲.۵
  ۴×۳
کلیه سایزهای فوق بدون هیچ محدودیتی بافت میشوند.
اما بحث اصلی ما در اینجا در مورد سایزهای خارج از عرف است. فرشی که طول و عرض آن در اندازه های استاندارد و عرف نباشد بعنوان فرش با سایز سفارشی نامیده می شود.
برای این امر لازم به ذکر است که:
۱-فرش باید بصورت جفت و یا زوج بافته شود. بخاطر اینکه کلیه دستگاههای بافت فرش ماشینی، فرش را بصورت جفت تولید می کنند و بصورت فرد میسر نیست.
۲-فرش ماشینی سفارشی فوق برای ۷۰۰ شانه، نباید از عرض۳ بیشتر باشد. زیرا عرض دستگاه تا عرض ۳ متر و یا کمتر قابلیت تولید دارد اما برای طول فرش مشکلی وجود ندارد.
۳-بخاطر اینکه سایز غیر استاندارد است سایز باید طراحی و یا ریسایز گردد که آن مستلزم هزینه است و به عهده خریدار می باشد.
در این راستا، فرش جانان خود را موظف می داند فرش سفارش گرفته شده را به بهترین نحو به مشتری خود تحویل دهد.