بزرگترین فرش ماشینی دنیا

بزرگترین فرش ماشینی جهان

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، بزرگترین فرش ماشینی دنیا به مساحت 700 مترمربع و باتراکم 3600 به سفارش کشور عمان دراین شهر طراحی و تولید شده است.

نماینده شرکت بافنده این فرش با اشاره به اینکه طراحی این فرش 50 روز و بافت و تکمیل آن 30 روز زمان برده است افزود: این فرش بی نظیربا یک میلیارد و 10 میلیون گره بافته شده است.

وی با بیان اینکه وزن این فرش دو تن است گفت: بزرگترین مسجد شهر صلاله عمان با این فرش نفیس مفروش میشود.
گفتی است, نقشه این فرش اسلیمی و با رنگهای متنوع و طرح صفویه یاد آور تاریخ و تمدن کهن نصف جهان است.