محصولات

مرتب سازی


19
فرش ماشینی طرح ترک ٢.٢٥*١.٥ ٢٣٩ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
فرش ماشینی طرح ترک ١.٥*١ ٢٣٨ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
فرش ماشینی طرح ترک ١.٥*١ ٢٣٧ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
فرش ماشینی طرح ترک ٣*٢ ٢٣٦ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
فرش ماشینی طرح ترک ٣*٢ ٢٣٥ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
فرش ماشینی طرح ترک ١.٥*١ ٢٣٤ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
فرش ماشینی طرح ترک ٣*٢ ٢٣٣ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
فرش ماشینی طرح ترک ٣*٢ ٢٢٩ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
فرش ماشینی طرح ترک ٣*٢ ٢٢٨ تراکم ١٠٠٠ درجه ١
19

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان ولیعصر- حد فاصل فتحی شقاقی و ابن سینا- پلاک 2052

آدرس کارخانه

کاشان- آران و بیدگل- شهرک صنعتی هلال تلفن : 03154760860

Phone 021 - 88716165